Stredisko alternatívneho vzdelávania

Objednať priestor pre podujatie

Zemiansky Mlyn slúži ako ukážka modelových prístupov hospodárenia, prepojenia tradičných a moderných prístupov k energiám a jeho priestory sú k dispozícii na prenájom pre podujatia, workshopy, kurzy a iné aktivity, ktoré vnímame ako zmysluplné a hodnotné.

Zaujímavosti

Mohyla M. R. Štefánika

Päť rokov po smrti generála M. R. Štefánika bol položený základný kameň pamätníka na vrch Bradlo v Myjavskej...

Veterný mlyn v Kuželove

Zaujímavým miestom na poznávací výlet v blízkom okolí Vrboviec je aj Veterný mlyn v Kuželove, ktorý sa...

Myjavské folklórne slávnosti

Každoročné myjavské folklórne slávnosti sú ukážkou ľudovej tradície a kopaničiarskych zvykov. Organizátorom...

Okolie Zemianskeho mlyna

Vrbovce ležia v srdci myjavského regiónu, v lone prekrásnej prírody Bielych Karpát. Návštevníci vzdelávacieho...