Stredisko alternatívneho vzdelávania

Objednať priestor pre podujatie

Zemiansky Mlyn slúži ako ukážka modelových prístupov hospodárenia, prepojenia tradičných a moderných prístupov k energiám a jeho priestory sú k dispozícii na prenájom pre podujatia, workshopy, kurzy a iné aktivity, ktoré vnímame ako zmysluplné a hodnotné.

Zaujímavosti

Mlynská technológia

Zemiansky mlyn  je potočný typ mlyna, postavený na umelom náhone privádzajúcom vodu z potoka Teplica. Mlyn...

Priestory zemianskeho mlyna

Vzdelávacie zariadenie Zemiansky mlyn ponúka možnosť ubytovania pre približne 50 ľudí v každom ročnom období. Na...

Pestovanie konopa - dá sa to aj na Slovensku

Oproti každému pozitívnemu článku o konope stoja aspoň tri negatívne. Prečo to tak na Slovensku je? Rastlina...

Turizmus a pamiatky v okolí

Nielen v bezprostrednom okolí našej ekoosady Zemiansky Mlyn vo Vrbovciach sa dá ísť na pekné nenáročné prechádzky...