Alternatívne vzdelávacie systémy

Objednať priestor pre podujatie

27 jún. 2015 - 28 jún. 2015

udúcnosť  ľudstva je v deťoch. Všetko nové vo svete, všetko tvorivé spočíva na individuálnom výkone  pre  spoločnosť, ale možnosti jednotlivca rozvinúť svoj vnútorný potenciál závisia na starostlivosti, ktorej sa mu dostáva od vychovávateľov a učiteľov.  Najdôležitejšou úlohou vychovávateľa je podporovať a sociálne využiť individuálne nadanie každého dieťaťa tak, aby mohlo raz pretvárať súčasnú spoločnosť.

Rodinný seminár pre učenie sa navzájom.

Prihlásenie: 
E-mail asociovaný s touto registráciou

Pridať komentár