Baťov kanál

Objednať priestor pre podujatie

Odporúčané výlety

Iba 30 minút cesty autom od alternatívneho centra Zemiansky mlyn vo Vrbovciach sa nachádza technická pamiatka z čias minulých, a zároveň možnosť krásneho výletu, Baťov kanál na Morave.

Baťov kanál, alebo Prieplav Otrokovice-Rohatec je historická vodná cesta vybudovaná v rokoch 1934-1938 a má dĺžku 52 km. Pokusy o splav rieky Moravy sa datujú do polovice 17. storočia, kedy sa prvýkrát začalo hovoriť o jej prepojení s riekou Odrou. Tento pokus, ako aj pokusy v nasledujúcich 150 rokoch, však nebole uskutočnené, kvôli finančným problémom a neskôr práce spomalila prvá svetová vojna. So vznikom Československej republiky bol obnovený záujem o vodohospodárenie, bol však utlmený inými potrebami nového štátu. V tejto dobe si Tomáš Baťa uvedomil dôležitosť splavu Moravy a následného vybudovania Dunajsko-Oderského prieplavu, a to ako jednoduchšieho a lacnejšieho spojenia so svetovými trhmi. Argumentoval, že úpravami rieky Moravy budú odstránené hrozby horúčav a povodní, a že bude možné vodnú cestu využiť ako rýchlu dopravu a pohon.

Baťa využil svoj vplyv a v roku 1934 jeho firma zjednala dohodu so štátnymi úradmi o výstavbe malého prieplavu po vzore Holandska a Francúzska. Baťa sa na výstavbe aj finančne spolupodieľal. Krajinský úrad v Brne (krajinský úrad bol v období krajinského zriadenia najvyšší správny orgán jednej krajiny) zahájil stavbu plavebného a závlahového kanálu v októbri 1934 a po úspešnej skúške kanála bola v roku 1938 za účasti čestných hostí uskutočnená skúšobná plavba z Baťova do Uherského Ostrohu. Po skúšobnej plavbe mohol byť kanál oficiálne otvorený. Tak sa mohla uskutočniť prvá oficiálna cesta motorovým člnom s loďou vo vlečke, posádka ktorej mala za úlohu doviezť 200 ton ratíškovického lignitu (dreveného uhlia). V letných mesiacoch nasledujúceho roku začali aj vyhliadkové plavby na lodi „Mojena“.

Znovuspojazdnenie ako prírodnej a technickej pamiatky

Vo vojnovom období nečinnosť kanála poznamenala jeho funkčnosť a po vojne už sa pomaly nevyužíval, až sa ho spoločnosť rozhodla uzavrieť. Baťov kanál tak 30 rokov chátral. Až neskôr prišiel záujem o jeho obnovu a znovuspojazdnenie ako prírodnej a technickej pamiatky. V súčasnosti je takmer celá vodná cesta opravená, je spojazdnených 13 plavebných komôr, čo umožnilo vznik pravidelnej vodnej doprave medzi Otrokovicami a Petrovom, dokonca aj Skalicou na Slovensku, vďaka čomu sa stal medzinárodnou vodnou cestou. Kanál je prístupný aj pre turistov, ktorí môžu využívať 8 prístavov a 16 prístavísk. Na vodnej ceste je dokopy 23 mostov a pozdĺž celej trasy je možné vidieť i navštíviť unikátne technické zariadenia, napr. výklopník uhlia, lanovka na preťahovanie člnov a pod. Pri každej plavebnej komore bol postavený typický domček pre obsluhu. Baťovský kanál tak ponúka skutočne jedinečný zážitok, umožňujúci poznať technický um našich predkov.