Bongovačka, rytmománia

Objednať priestor pre podujatie

28 mar. 2015 - 29 mar. 2015

Zlepšenie a stabilizovanie psychického stavu klientov a dobrovoľníkov, eliminácia nežiaducich prejavov v prežívaní a správaní. Využívanie terapeutických účinkov aktívnej hry na afrických hudobných nástrojoch a nástrojoch z Orffovho inštrumentára.

Umocňovanie pozitívnych sociálnych vzťahov medzi klientmi a dobrovoľníkmi. Skupinová hra na afrických hudobných nástrojoch, podnecuje pohybové aktivity, motivuje a usmerňuje pohyby celého tela, ktoré smerujú k spontánnemu rehabilitačnému účinku.

 

Prihlásenie: 
E-mail asociovaný s touto registráciou

Pridať komentár