Duševný rozmer jogy

Objednať priestor pre podujatie

25 sep. 2015 - 27 sep. 2015

Práve rozvoj konkrétnych duševných kvalít a schopností je hlavným cieľom tohto kurzu. Na hodinách nevychádzam z dnes častého prístupu v ezoterických smeroch, kde bývajú čakry "čistené, otvárané či aktivované" rôznymi technikami. Čakry chápem skôr ako určité "orgány duše", ktoré sú spojené s rôznymi duševnými kvalitami človeka, ako sú napr. odvaha, vnímavosť, pokoj, nadhľad, koncentrácia, aktivita, záujem a mnohé iné. Štúdiom týchto kvalít a snahou o ich rozvíjanie aj pri cvičení ásan si duša každého človeka môže tieto univerzálne cnosti postupne osvojovať, až sa stanú našimi osobnými vlastnosťami či schopnosťami. Vychádzam tu z princípu, ktorý vyjadruje indická mantra "Jad bhávan, tat bhávati" a v preklade znamená asi toľko ako: "v duši človeka rastie to, čomu venuje svoju pozornosť", alebo "človek sa stáva tým, čo rozvíja svojim myšlienkovým životom".

Prihlásenie: 
E-mail asociovaný s touto registráciou

Pridať komentár