Myjavské folklórne slávnosti

Objednať priestor pre podujatie

Odporúčané výlety

Každoročné myjavské folklórne slávnosti sú ukážkou ľudovej tradície a kopaničiarskych zvykov. Organizátorom podujatia je mesto Myjava, Centrum tradičnej kultúry Myjava v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Múzeom SNR v Myjave a s finančnou podporou Ministerstva kultúry. Festival sa od roku 1999 koná pod záštitou asociácie C.I.O.F.F. - Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionnels - Medzinárodná rada organizátorov folklórnych festivalov a ľudového umenia UNESCO, vždy tretí júnový víkend. Zúčastňuje sa na ňom pravidelne okolo 1400 účinkujúcich z domova ale i z Európy a zo sveta. Prichádzajú sa predstaviť tanečné súbory, ľudové hudby či sólisti. Počas minulých ročníkov Myjava privítala napríklad folklórne súbory z Albánska, Čile, Kazachstanu či Českej republiky.

Myjavský festival folklóru je jediným podujatím na Slovensku s veľkým podielom nescénických programov, ktoré zväčša zastrešuje fiktívne kopaničiarske mestečko MY-A-VY, kde je možné zhliadnuť kulisy myjavských domčekov. Mestečko je súčasťou festivalového areálu v PKO Trnovce a diváci doň môžu nahliadnuť, vstúpiť a uvidieť divadelné predstavenia pre deti a dospelých, môžu si vypočuť tradičné ľudové a spomienkové rozprávania a pochutnať si na regionálnych špecialitách a okoštovať domáce pálené. Tu sa odohrávajú aj ľudové tanečné zábavy, kde sa môžete vytancovať do sýtosti.

Hlavné festivalové programy a scénické vystúpenia sa odohrávajú priamo v prírodnom amfiteátri, pod holým nebom, ktorý má kapacitu približne 5000 ľudí. Amfiteáter je prírodným skvostom a akýmsi ekologickým zázemím pre veľké akcie, ktoré sa na inom mieste poriadať nedajú – v lete tu funguje napríklad prírodné kino. Kulisu amfiteátra dotvára krásna príroda, trávnaté stráne a zmiešané lesy a tvorí tak súčasť oddychovej zóny pre návštevníkov, ktorí sa okrem ponúkaného programu môžu v okolí poprechádzať, bicyklovať, či zájsť do blízkej reštaurácie.

Amfiteáter v Trnovciach sa každoročne približne v polovici júna na štyri dni naplní tancom, hudbou, spevom a ľudovými tradíciami. Výstavy, zábavy a atrakcie myjavských medzinárodných folklórnych slávností prilákajú ľudí a zvedavcov nielen zo širšieho okolia Myjavy. Na chuť si tu prídu všetci, malí i veľkí, hladní i zvedaví, či zábavychtiví. Festivalovú atmosféru dotvárajú tradičné stánky ľudových umelcov, remeselníkov a stánky s občerstvením. Hovoríme o tzv. „Jarmeku pot myjafskú vežu“, ako sa zvykol vždy nazývať v lokálnom dialekte, ktorý máte možnosť navštíviť vždy počas festivalovej soboty.

Myjavský folklórny festival, spolu s festivalom Východná a folklórnymi slávnosťami v Detve, patrí medzi tri najväčšie podujatia tohto typu na Slovensku a je podujatím vysoko hodnoteným nielen verejnosťou, ale aj odborníkmi zo Slovenska a zahraničia. Je to predovšetkým ocenenie vysokej umeleckej úrovne programov a kvalitného organizačno-technického zabezpečenia.  Zásluhou tradície, autority mena i zásluhou nápaditosti a zodpovednosti jeho pripravovateľov na seba festival preberá úlohu tvorcu hodnotovej orientácie vo vzťahu k ľudovej kultúre, inšpirátora a aktivizátora najmä dedinských kolektívov a stáva sa pevným mostom medzi staršími podobami tradičnej kultúry a súčasnosťou.