Omietací workshop

Objednať priestor pre podujatie

01 okt. 2010 - 10 okt. 2010

Omietací workshop bol zorganizovaný pre tých pomáhaniachtivých. Uskutočnil sa v priestoroch vzdelávacieho zariadenia Zemiansky mlyn, za účelom opravy hlinených omietok so zachovaním tradičnosti. V praxi to znamenalo, že účastníci si dôkladne precvičili techniku omietania hlinou, naučili sa vyrábať omietku a nanášať ju v rôznych vrstvách. Zahrali sa trochu aj na umelcov, pri skúšaní ozdobných techník hlineného omietania a vznikli vskutku pekné dekorácie. Ruky našich účastníkov a ich prácu viedol skúsený prírodný staviteľ Tomáš Bužek zo Zaježovej.

Pridať komentár