Podujatia v zemianskom mlyne

Objednať priestor pre podujatie

Prvým z našich hlavných cieľov je zachovať, obnoviť a zveľadiť budovu mlyna, sfunkčniť mlynskú technológiu, osadiť nové koleso, a tak otvoriť brány tohto jedinečného ekologického centra. Pretože naším druhým hlavným cieľom je vytvoriť priestor na podujatia pre vás, ľudí s otvoreným srdcom a mysľou, kde sa môžete realizovať, učiť a spoznávať. V posledných rokoch sme na Zemianskom mlyne zrealizovali prvé projekty, ktoré oživili tento novozrodený priestor a privítali dobrých ľudí. Návštevníci nášho nového alternatívneho centra mali možnosť vidieť aj ukážky použitia starých a alternatívnych stavebných technológií a ekologických stavebných postupov na základe prírodného staviteľstva.
17.10.2015 - 18.10.2015

Meditačný seminár

Sesshin (odosobnenie) je doba intenzívnej praxe. Počas dňa sedíme 3 až 4 zazeny (tichý sed), ktoré sa striedajú so spoločným jedlom, prácou a časom osobného voľna. Praktikujeme pozornosť v každom okamihu, v každej činnosti, ktorú vykonávame a úplne nasledujeme rytmus sesshinu.
Tu a teraz žiť duchom zenu a zabudnúť na seba samého.

02.10.2015 - 04.10.2015

Tesársky kurz

Naučíme sa základnej práci s drevom: ručné hobľovanie, tesanie hrady, základné spoje a čapy (tesárske spoje vhodné pri stavbe zrubov a dreveníc). Naučíte sa ako správne pracovať s náradím – hoblík, dláto, tesárska sekera, obojručný nôž; ako si zvoliť správny  druh dreva a dobrú kvalitu pre požadovaný projekt, rozprávať sa bude tiež o mesačnom dreve, o dreve ako živom materiáli, o tom ako sa správa po rokoch v danej stavbe, napr. ako krov či zrubová stena.

25.09.2015 - 27.09.2015

Duševný rozmer jogy

Práve rozvoj konkrétnych duševných kvalít a schopností je hlavným cieľom tohto kurzu. Na hodinách nevychádzam z dnes častého prístupu v ezoterických smeroch, kde bývajú čakry "čistené, otvárané či aktivované" rôznymi technikami. Čakry chápem skôr ako určité "orgány duše", ktoré sú spojené s rôznymi duševnými kvalitami človeka, ako sú napr. odvaha, vnímavosť, pokoj, nadhľad, koncentrácia, aktivita, záujem a mnohé iné.

11.09.2015 - 13.09.2015

Architektúra tela

Intenzívny víkendový seminár Improvizácie a Kontaktnej improvizácie otvorený pre všetky úrovne. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava. Tento seminár bude krátkym náhľadom do konceptu a filozofie môjho uvažovania o ľudskom tele. Náhľadom do mikrokozmu tela, jeho vnútorného usporiadania a následného projektovania do priestoru. Podelím sa s vami s výsledkami môjho výskumu, na ktorom pracujem už takmer 10 rokov.

05.09.2015 - 06.09.2015

Joga smiechu

Dokážete sa zasmiať len tak? Alebo potrebujete k smiechu vonkajšiu príčinu?

Podľa výskumov sa deti smejú až 300 krát denne a to často bez zjavnej príčiny, zatiaľ čo priemerný dospelý iba 15 až 20 krát. Smiech deťom jednoducho robí dobre a nepotrebujú k nemu humor ako vonkajšiu príčinu. 

14.08.2015 - 23.08.2015

Rodinný tábor

Celá rodina na Zemiansky mlyn! :) Vezmite deti, manžela, manželku na tiché, kľudné miesto. Podeľte sa so skúsenosťami, posťažujte sa :)

24.07.2015 - 26.07.2015

Oddychová víkendovka

Po dobre vykonanej práci zasluhujúci odpočinok!

Zmeňte prostredie, spoznajte podobne naladených ľudí, príďte sa vykecať! Zahráme sa/si, pochodíme, podebatíme... :)

10.07.2015 - 12.07.2015

Omietame!

Príďte si zaomietať! Veľa rôznych povrchov čaká na šikovné ruky!

Naučíme sa pripravovať zmesi z miestnej hliny, opravy a aplikáciu na rôzne povrchy.

 

27.06.2015 - 28.06.2015

Alternatívne vzdelávacie systémy

udúcnosť  ľudstva je v deťoch. Všetko nové vo svete, všetko tvorivé spočíva na individuálnom výkone  pre  spoločnosť, ale možnosti jednotlivca rozvinúť svoj vnútorný potenciál závisia na starostlivosti, ktorej sa mu dostáva od vychovávateľov a učiteľov.  Najdôležitejšou úlohou vychovávateľa je podporovať a sociálne využiť individuálne nadanie každého dieťaťa tak, aby mohlo raz pretvárať súčasnú spoločnosť.

19.06.2015 - 21.06.2015

Omietame II

Príďte si zaomietať! Veľa rôznych povrchov čaká na šikovné ruky!

Naučíme sa pripravovať zmesi z miestnej hliny, opravy a aplikáciu na rôzne povrchy.

 

13.06.2015 - 14.06.2015

Zážitok komunity

Slovo komunita v nás môže vyvolávať rôzne predstavy. Pre niekoho je to skupina ľudí, obývajúca isté územie, pre iného uzavreté spoločenstvo, vyznávajúce spoločné princípy, či dokonca sekta. Mnohým sa možno vynorí pred očami éra hippies, deti kvetov s ich voľnou láskou. My sa však pozrieme na komunitu tak, ako ju chápe americký psychiater M. Scott Peck, autor mnohých populárnych kníh. Semináre s názvom Budovanie spoločenstva podľa modelu Scotta Pecka sa uskutočňujú aj na Slovensku a v Čechách. O čo vlastne na týchto seminároch ide?

29.05.2015 - 31.05.2015

Hlinené omietky

Príďte si zaomietať! Veľa rôznych povrchov čaká na šikovné ruky!

Naučíme sa pripravovať zmesi z miestnej hliny, opravy a aplikáciu na rôzne povrchy.

 

23.05.2015 - 24.05.2015

Hlinené omietky

Príďte si zaomietať! Veľa rôznych povrchov čaká na šikovné ruky!

Naučíme sa pripravovať zmesi z miestnej hliny, opravy a aplikáciu na rôzne povrchy.

08.05.2015 - 10.05.2015

Staviame studňu!

Staviame studňu! stadú studňu pod lipou budeme zakrývať tradičnými tesárskymi postupmi. Pomoc a chuť sa niečomu naučiť je vítaná! :)

02.05.2015 - 03.05.2015

Kurz prírodného staviteľstva

Mnoho tradičných stavebných techník a materiálov sa v súčastnosti skúša a sú stále populárnejšie. V prírodnoim staviteľstve často využívame kombináciu rôznych prírodných materiálov buď na priame využitie, alebo na prípravu produktu-suroviny, ktorú neskôr využijeme ako stavebný materiál. Pri výbere technológie výstavby stien z prírodných materiálov je potrebné vychádzať s technických vlastností a kvality dostupného materiálu. Napríklad kvalitné slamené balíky je možné použiť na "samonosnú slamu", ale naopak menej kvalitné iba ako výplň.

17.04.2015 - 19.04.2015

Permakultúrny seminár

Permakultúra (PERMAnentná agriKULTÚRA) je spôsob ako za využitia jednoduchých postupov v súlade s prírodou si nielen dopestovať vlastné jedlo hocikde, ale aj ako plánovať pri riešení záhrad, pozemkov až celých sídel.

Ukážeme si základné princípy, ktoré si môžme hneď vyskúšať.

28.03.2015 - 29.03.2015

Bongovačka, rytmománia

Zlepšenie a stabilizovanie psychického stavu klientov a dobrovoľníkov, eliminácia nežiaducich prejavov v prežívaní a správaní. Využívanie terapeutických účinkov aktívnej hry na afrických hudobných nástrojoch a nástrojoch z Orffovho inštrumentára.

14.03.2015 - 15.03.2015

Prebúdzanie

Workshop o jarných rituáloch, očiste a príprave na rok.

27.02.2015 - 01.03.2015

Pohybový workshop

Intenzívny víkendový seminár Improvizácie a Kontaktnej improvizácie otvorený pre všetky úrovne. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava. Tento seminár bude krátkym náhľadom do konceptu a filozofie môjho uvažovania o ľudskom tele. Náhľadom do mikrokozmu tela, jeho vnútorného usporiadania a následného projektovania do priestoru. Podelím sa s vami s výsledkami môjho výskumu, na ktorom pracujem už takmer 10 rokov.

13.02.2015 - 15.02.2015

Chi kung

Chi-kung je starodávne čínske cvičenie (resp. súbor cvičení), spájajúce posilnenie svalov, šliach, kostí a kostnej drene s meditáciou. Bolo považované za neodmysliteľnú súčasť najvyšších techník v bojovom umení.
Pre Chi-kung sú charakteristické pomalé plynulé pohyby, sprevádzané rytmickým dýchaním, pokojným stavom mysle a vizualizáciou prietoku Chi v tele.
Cieľom cvičenia je nakumulovanie a následná správna redistribúcia bioelektriny (energie Chi) v ľudskom tele,

06.02.2015 - 08.02.2015

Tanečný dom

Príďte sa zabaviť, ale aj naučiť zvyky našich predkov v rámci tanečného domu pod vedením FS Kopaničiar z Myjavy.

15.12.2014

Priestory na prenájom na zemianskom mlyne

Dávame možnosť prenájmu priestorov Zemianskeho mlyna vo Vrbovciach. Vhodné na alternatívne aktivity, vzdelávanie, semináre, workshopy a prednášky. Termín si môžte zvoliť s nasledovných:

09. - 11.01.2015

30.01. - 01.02.2015

20. - 22.02.2015

06. - 08.03.2015

20. - 22.03.2015

10. - 12.04.2015

24. - 26.04.2015

15. - 17.05.2015

05. - 07.06.2015

19. - 21.06.2015

03. - 05.07.2015

31.07 - 02.08.2015

07. - 09.08.2015

28. - 30.08.2015

18. - 20.09.2015

09. - 11.10.2015

15.07.2012 - 22.07.2012

Rodinný tábor

V lete 2012 sme u nás v Zemianskom mlyne otvorili brány aj rodinám, deťom a komukoľvek, kto mal chuť sa zabaviť a tvoriť. Rodinný tábor v priestoroch nášho ekologického centra vo Vrbovciach bol plný hier, tvorivosti, spevu a tanca, skrátka všetkého, čo dokážeme vzájomne zdieľať. Tajomní majstri zasvätili návštevníkov aj do tajomstiev tradičných remesiel a prírodného staviteľstva.

23.03.2012 - 25.03.2012

Hlinené omietanie

Nadväzujúc na omietací workshop, ktorý sa uskutočnil v októbri 2010, sa u nás o dva roky neskôr konalo Hlinené omietanie. Keďže naše hlinené omietky sa s plynúcim časom opotrebovali, bolo potrebné ich znovu opraviť, naniesť nové vrstvy a pohrať sa s ďalšími dekoratívnymi prvkami. V rámci predposledného marcového víkendu sme zase skrášlili priestory nášho alternatívneho centra a vniesli sme doň opäť nádych prírodného staviteľstva.

14.10.2010 - 17.10.2010

Konopná brigáda

V októbri sme u nás uskutočnili Konopnú brigádu, kde sme pozvali účastníkov z celého Slovenska. V rámci brigády sme prezentovali našu cestu za vydobytím si jedného celého hektára na pestovanie technického konope, od hľadania tohto pozemku až po jeho výsadbu. Na tejto brigáde sa mohli účastníci zapojiť do prác potrebných na udržiavanie pozemku a na pestovanie tejto užitočnej a všetečnej rastliny, ktorá bola kedysi bežnou súčasťou života našich predkov. Využívala sa ako zdroj pevného prírodného vlákna, na výrobu textílií a odevov, papiera či potravín.

01.10.2010 - 10.10.2010

Omietací workshop

Omietací workshop bol zorganizovaný pre tých pomáhaniachtivých. Uskutočnil sa v priestoroch vzdelávacieho zariadenia Zemiansky mlyn, za účelom opravy hlinených omietok so zachovaním tradičnosti. V praxi to znamenalo, že účastníci si dôkladne precvičili techniku omietania hlinou, naučili sa vyrábať omietku a nanášať ju v rôznych vrstvách. Zahrali sa trochu aj na umelcov, pri skúšaní ozdobných techník hlineného omietania a vznikli vskutku pekné dekorácie. Ruky našich účastníkov a ich prácu viedol skúsený prírodný staviteľ Tomáš Bužek zo Zaježovej.

07.08.2010 - 13.08.2010

Letná škola remesiel

V letnej škole remesiel si účastníci mohli vyskúšať prácu s drevom, stavbu tee-pee, hlinené omietanie, tvorbu mozaiky či voskovú batiku a popritom sa spolupodieľali na skrášľovaní samotného mlyna. Pripravili sme niekoľko workshopov na remeselnú tému a ukázali sme návštevníkom, že náš mlyn bude slúžiť ako ukážka modelových prístupov eko hospodárenia, prepojenia tradícií a moderných prístupov vo využívaní energie.