Pohybový workshop

Objednať priestor pre podujatie

27 feb. 2015 - 01 mar. 2015

Intenzívny víkendový seminár Improvizácie a Kontaktnej improvizácie otvorený pre všetky úrovne. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava. Tento seminár bude krátkym náhľadom do konceptu a filozofie môjho uvažovania o ľudskom tele. Náhľadom do mikrokozmu tela, jeho vnútorného usporiadania a následného projektovania do priestoru. Podelím sa s vami s výsledkami môjho výskumu, na ktorom pracujem už takmer 10 rokov. Počas seminára budeme spoznávať cez pohybovú anatómiu základnú stavebnú štruktúru tela - kostrový systém, základné pohybové centrá, ďalej sa oboznámime s prácou s energiou v tele - energetickými centrami. Prostredníctvom improvizácie a kontaktnej improvizácie budeme objavovať pohybové možnosti tela a jeho ohraničenia. Cez takýto pohybový výskum vlastného tela a tela partnera objavíme autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás.

Prihlásenie: 
E-mail asociovaný s touto registráciou

Pridať komentár