Sobotište

Objednať priestor pre podujatie

Odporúčané výlety

Len pár kilometrov od našej ekoosady Zemiansky mlyn vo Vrbovciach sa nachádza príjemná dedinka Sobotište, ktorá ponúka oku lahodiacu architektúru a duši lahodiaci čerstvý vzduch a krásnu prírodu. Zemepisná poloha obce Sobotište bola vždy priaznivá a príťažlivá, o čom svedčí aj príchod a trvalé usadenie sa habánov v jej končinách v 16. storočí. Juhozápadne od vtedajšej obce, pri vtedy existujúcom mlyne, vznikol habánsky dvor, pôvodne izolovaný od poddanského sídla. Obec sa smerom k tomuto dvoru rozšírila v 17. storočí, až sa napokon stal súčasťou obecného urbanizmu a natrvalo poznamenal kultúrny, spoločenský a hospodársky život tohto kraja.

Zručný remeselníci

Obyvateľstvo obce Sobotište sa živilo pastierstvom a poľnohospodárstvom, či pestovaním ovocia a zeleniny. Nepochybne pod vplyvom zručných habánskych remeselníkov bol zaznamenaný rozkvet remesiel medzi obyvateľstvom. Boli zruční v remesle mlynskom, tkáčskom, pekárskom, obuvníckom, nožiarskom či krajčírskom a do dnešných dôb známom remesle hrnčiarskom a keramikárskom. V roku 1700 bol v Sobotišti založený spoločný cech remesiel pre celé Branecké panstvo a o 70 rokov neskôr bola založená vlnárska manufaktúra.

Zachovalá hlinená architektúra

Súčasný stav zachovanej tradičnej urbanistickej štruktúry sa ustálil v 19. storočí, kedy už stála väčšina hodnotných objektov ľudovej architektúry, medzi ktoré nepochybne patria aj hlinené stavby a habánska hlinená architektúra. Medzi pamiatkové dominanty obce Sobotište patria aj Nyáryovský kaštieľ, Habánska zvonica a Habánsky mlyn. Nyáryovský kaštieľ sa nachádza v centre obce a po požiari v roku 1645 bol čiastočne prestavaný a obnovený. Jeho dispozícia, až na menšie interiérové zmeny, je zachovaná do dnešných čias a v súčasnosti sa v jeho priestoroch nachádza múzeum, knižnica, obecný úrad a obradná sieň. Habánska zvonica patrí medzi najzaujímavejšie stavby, ktoré sa zachovali v „Habánskom dvore“ v Sobotišti. Pôvodne habáni vybudovali klenutú pivnicu a neskôr nad ňou postavili murovanú vežu, zvonicu s hodinami, na ktorej sa nachádzajú troje hodiny, umiestnené nad zvukovými oknami. Vežové hodiny majú len hodinovú ručičku, pretože kedysi odbíjali iba celé hodiny. Habánsky mlyn je jednou z dominánt bývalého „Habánskeho dvora“. Habánska komunita tento mlyn kúpila, neskôr bol obnovený a v roku 2001 bolo zrealizované jeho statické zabezpečenie.  Do roku 1945 bol v spoločnom vlastníctve habánskej obce, ktorá ho prenajímala a zisk odovzdávala do spoločnej pokladnice. Habánsky mlyn prestal fungovať a interiér mlyna nie je verejnosti sprístupnený, jeho hlinená stavba však stojí za to pozrieť si ho aspoň zvonku.

Okrem architektonických skvostov obec ponúka aj krásnu prechádzku či posedenie v obecnom parku, či návštevu hvezdárne. Hvezdáreň Sobotište ako jediná amatérska hvezdáreň na Slovensku sleduje počasie meteostanicou a namerané údaje priamo pridáva na internet, kde si ich môže každý návštevník stránky pozrieť. Nadšenci astronómie, ale i zvedavci či vzdelávaniachtiví sú vítaní.