Turizmus a pamiatky v okolí

Objednať priestor pre podujatie

Odporúčané výlety

Nielen v bezprostrednom okolí našej ekoosady Zemiansky Mlyn vo Vrbovciach sa dá ísť na pekné nenáročné prechádzky a pobudnúť v lone prírody. Pre tých náročnejších ponúka širšie okolie vrboveckého vodného mlyna rôzne atrakcie, či už sa jedná o menšie prechádzky, aj trochu náročnejšie túry, alebo návštevu pamiatok a spoznanie histórie lokality Bielych Karpát. Veď len 25 km od Vrboviec sa nachádza slávny hrad Čachtice, kde sa podľa legendy čachtická pani Báthorička kúpala v krvi nevinných panien.

Náučné chodníky

V obci Turá Lúka, len 10 km od Vrboviec sa nachádza náučný chodník, ktorý ponúka spojenie prechádzky v prírode so vzdelávaním a poučením. Turá Lúka, dnes už mestská časť Myjavy, patrila v minulosti panstvu hradu Branč. Mala svoju vlastnú kúriu, farnosti, notárstvo i kopaničiarske osídlenie. Na jej pôde sa narodil napríklad architekt Dušan Jurkovič a pôsobil Samuel Jurkovič. V obci stojí tolerančný klasicistický kostol ako pamätník 25 popraveným evanjelikom, keď v roku 1672 došlo k vzbure proti násilnej rekatolizácii. Pri kostole sa nachádza aj jedno z lákadiel obce Turá lúka, Gazdovský dvor, stála expozícia typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia.

Hrad Branč, opevnenie rímskej ríše

Zrúcanina známeho hradu Branč leží na rovnomennom kopci v Myjavskej pahorkatine, vo výške 480 m n.m, nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1317. Obec Podbranč sa nachádza v blízkosti starej zemskej brány. V obci sa nachádza niekoľko habánskych domov a zachovaná typická pôvodná pálenica. Zrúcanina Branč je najväčšou atrakciou chotára. Hrad bol postavený v polovici 13. storočia ako pohraničný. Po roku 1394 ho Stibor zo Stiboríc prestaval na pevnosť. Hrad stál na pomerne ľahko prístupnom kopci, jeho obrana sa preto neustále zdokonaľovala. Hlavný vstup do hradu bol strážený dvoma bastiliónmi vonkajšieho opevnenia. Oproti hlavnému vchodu je delová bašta stredného hradu, chrániaca paľbou z diel a ručných zbraní priestor vchodu pred nepriateľom. Je rozdelený na dve hlavné časti, dolný hrad a stredný hrad. Stredný hrad je od dolného výrazne oddelený hlbokou suchou priekopou, ktorá zvyšovala prirodzenú výšku opevnenia stredného hradu. Po vybudovaní kaštieľa v Sobotišti sa jeho pôvodní majitelia presťahovali a hrad zostal opustený. Taký ho napadli a vypálili Turci. Na hrade sa vystriedalo asi 40 majiteľov. Medzi najznámejších patria Matúš Čák Trenčiansky, uhorskí králi KarolI. Robert a Matyáš Korvín, či český kráľ Ján Luxemburský. Od roku 2000 sa na hrade uskutočňujú pamiatkové úpravy a každoročne sa tu konajú pripomienkové evanjelické slávnosti (5.júla) a historicko-kultúrny piknik (2. júlová nedeľa).