Veterný mlyn v Kuželove

Objednať priestor pre podujatie

Odporúčané výlety

Zaujímavým miestom na poznávací výlet v blízkom okolí Vrboviec je aj Veterný mlyn v Kuželove, ktorý sa nachádza v okrese Hodonín, v Českej republike. Od nášho vzdelávacieho zariadenia Zemiansky mlyn sa nachádza len päť kilometrov, takže jeho návšteva môže byť spojená aj s príjemnou pešou prechádzkou.

Veterný mlyn v Kuželove je jedným z mála dodnes zachovaných mlynov holandského typu a je jediným na Morave. Bol postavený pravdepodobne v roku 1842 a je významnou technickou pamiatkou. Nachádza sa na nezalesnenom úpätí Bielych Karpát juhovýchodne nad obcou Kuželov. Mlyn podstúpil rekonštrukciu a renováciu a bol uvedený do prevádzkyschopného stavu, slúži však len ako múzejný exponát. Areál bol ponechaný v pôvodnom prostredí s takmer zachovanou pôvodnou architektúrou, ktorá umožňuje ukážku funkcie mlynu a ukážku jeho prevádzky. Rekonštrukcia veterného mlyna v Kuželove bola pravdepodobne vykonaná s podobným úmyslom ako rekonštrukcia Zemianskeho mlyna vo Vrbovciach, aspoň z časti. Technické pamiatky ako mlyny sú dnes veľmi vzácne a ambícia ich zachovania je ušľachtilým činom pre udržanie povedomia o našich vlastných dejinách. Veterný mlyn sa síce netransformoval vo vzdelávacie centrum, ale stalo sa z neho múzeum. Podstatné je, že nechátra a že je prístupný verejnosti, ktorá sa môže pokochať a poučiť o spôsoboch živobytia našich predkov.

V priľahlých obytných a hospodárskych budovách, taktiež pôvodne zachovaných, je zriadená stála expozícia horňáckeho bývania a miestneho spôsobu malovýrobného hospodárenia z prelomu 19. a 20. storočia. Tu je vystavený súbor poľnohospodárskeho náradia a zariadenia dokumentujúceho tradičné hospodárske výrobné postupy. Súčasťou expozície je aj ukážka rôznych nástrojov používaných na údržbu strojného zariadenia mlyna. Údržbu väčšinou vykonával sám mlynár.

Každoročne v júli sa v areáli a priestoroch tejto technickej pamiatky konajú aj niektoré z podujatí tradičných Horňáckych slávností, napríklad program s témou bežného dňa ľudí na Horňácku, od ranného vstávania a modlitby, až po večerné uľahnutie. Slávnosti na mlyne sú vychýrenou udalosťou a zvykne sa ich zúčastňovať približne 1700 hostí a účinkujúcich. Či už vaše srdce piští skôr o poznávacej návšteve múzea, či výlete spojenom so zábavou slávností, priestory veterného mlyna slúžia ako miesto pre oboje.