Vrbovce

Objednať priestor pre podujatie

Zemiansky mlyn sa nachádza v obci Vrbovce, na Slovensko-Moravskom pomedzí, na úpätí Bielych Karpát. Prvá písomná zmienka o obci Vrbovce je už z roku 1394, kedy kráľ Žigmund daroval hrad Branč a priľahlé obce svojmu prívržencovi Stiborovi. Vrbovce sú obklopené vrchovinami, hornatinami a pahorkatinami, čo z obce robí krásnu dolinu plnú prírodných skvostov s bohatým ekosystémom. Kvetnaté lúky patria dodnes k typickým javom vegetácie v okolí Vrboviec. V širokom okolí môžete vidieť pestrú mozaiku lúk a pasienkov, čo len hrdlo ráči. Veľká časť chotára patrí do chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Ťažiskom tunajšej ochrany prírody je práve zachovanie unikátnych bielokarpatských lúk, ktoré sú bohaté na vzácne rastliny a kvety. Obcou preteká riečka Vrbovčianka, z ktorej bola náhonom odklonená voda a práve z nej bol v zmysle prírodného staviteľstva poháňaný aj Zemiansky mlyn. Okolie je známe svojím roztrateným, kopaničiarskym osídlením, ktorého vznik sa datuje pravdepodobne od druhej polovice 17. storočia.

Kopanice

Vznikom kopaníc sa zachoval prírodný ráz krajiny, a tiež citlivé zaobchádzanie s pôdou umožnilo prežiť mnohým vzácnym druhom rastlinstva i živočíchov. Vrbovčianske kopanice sú dodnes vyhľadávané ľuďmi, ktorí chcú v kľude tvorivo pracovať v lone prírody, v tradičnom prostredí bielokarpatských kopaníc. Zemiansky mlyn ako miesto pre relax a oddych ponúka práve tieto benefity prírody, spolu s benefitmi lokality, v podobe ekologického centra pre rozvoj tela i ducha, pre rozvoj mysle, i pre odpočinok. Starý Zemiansky mlyn sa radí medzi samostatné, jednotlivé usadlosti vrbovčianskych kopaníc spolu s napr. Mezným mlynom, Škodáčkovým či Žurkovým mlynom. Mnohé neudržiavané usadlosti sa postupne rozpadávajú, čím kopanice pomaly zanikajú. Aj preto sme sa rozhodli Zemiansky mlyn zachrániť, zrekonštruovať a ponúkať ako priestor na prenájom pre ľudí s túžbou po alternatívnom životnom štýle a po vzdelávaní sa v oblasti prírodného staviteľstva a tradičného hospodárenia.