Záchrana starého mlyna

Objednať priestor pre podujatie

Prispejte k záchrane a vzniku vzniknúť jedinečného ekocentra pre alternatívne vzdelávanie

Prostredie Bielych Karpát sa pýši skvostnou prírodou a jedinečnými historickými pamiatkami, medzi ktoré patrí aj Zemiansky mlyn. Vďaka dobrým ľuďom a dobrovoľníkom, ktorí sa podujali zachrániť starý mlyn, a ktorí sa s nadšením pustili do opráv a zveľaďovania jeho krásnych priestorov, tak mohlo vzniknúť jedinečné ekocentrum pre alternatívne vzdelávanie. Zemiansky mlyn vo Vrbovciach si to naozaj zaslúžil, patrí medzi posledných 12 pôvodných mlynov v okolí. „Záchrancovia“ sa vybrali cestou tradičných materiálov a postupov na báze prírodného staviteľstva, citlivo dbajúc na autentickosť a dodržanie atmosféry. Starý Zemiansky mlyn je v pôvodnom stave, prístavba je celá postavená za pomoci tradičných materiálov ako sú hlina, drevo a kameň, konopné izolácie a hlinené omietky. Hlavná, najväčšia, miestnosť je prerobená z bývalého humna, a to pôvodnou technológiou tiež použitím tradičných materiálov, doplnená o konopnú izoláciu a dlážku. Pôvodné zariadenie mlyna je z väčšej časti tiež zachované a naším cieľom je docieliť plnú obnovu mlyna, aj jeho pôvodnej funkcie. Zemiansky mlyn dostal novú tvár a poslanie, znovuožíva kus histórie, ku ktorej mohol každý prispieť svojou troškou. Tak vzniklo stredisko alternatívneho vzdelávania ako miesto pre oddych a relax, kde je zároveň možné vidieť, zažiť a okúsiť na vlastnej koži alternatívnu cestu vnímania života, hospodárenia a spoznania krás prírody.  Vznikol jedinečný priestor pre stretávanie sa ľudí s chuťou pracovať na niečom plnohodnotnom.

Prenájom priestoru na vzdelávacie aktivity a podujatia

Zemiansky mlyn je možné prenajať si celý alebo jeho jednotlivé časti pre potreby workshopov, vzdelávacích kurzov, podujatí a aktivít zameraných na hodnotový spôsob života. Vytvorením miesta pre každého, kto sa chce niečomu naučiť, oddýchnuť si a nabrať nové sily a energiu, chceme podporiť rozširujúcu sa komunitu. Areál Zemianskeho mlynu je svojou rozlohou a obytnou kapacitou vynikajúcim lákadlom pre organizovanie akcií. Naším cieľom je umožniť kvalitným lektorom a organizátorom podujatí vzdelávacích kurzov a alternatívnych podujatí predávať svoje posolstvá ďalej. Prenajatím priestorov starého mlynu získate nielen jedinečnú atmosféru ale aj možnosť vidieť ukážky použitia starých a alternatívnych stavebných technológií a ekologických postupov. Preferujeme holistický prístup, a teda celistvý pohľad na využívanie prírodných zdrojov a ekologického hospodárenia v symbióze s moderným spôsobom života. Na Slovensku je mnoho uvedomelých ľudí a združení a práve priestory Zemianskeho mlynu vo Vrbovej otvárajú brány takýmto ideám a ponúkajú prenájom priestorov na podujatia s charakterom.