Zážitok komunity

Objednať priestor pre podujatie

13 jún. 2015 - 14 jún. 2015

Slovo komunita v nás môže vyvolávať rôzne predstavy. Pre niekoho je to skupina ľudí, obývajúca isté územie, pre iného uzavreté spoločenstvo, vyznávajúce spoločné princípy, či dokonca sekta. Mnohým sa možno vynorí pred očami éra hippies, deti kvetov s ich voľnou láskou. My sa však pozrieme na komunitu tak, ako ju chápe americký psychiater M. Scott Peck, autor mnohých populárnych kníh. Semináre s názvom Budovanie spoločenstva podľa modelu Scotta Pecka sa uskutočňujú aj na Slovensku a v Čechách. O čo vlastne na týchto seminároch ide? Čo sa dá vybudovať v priebehu niekoľkých dní? Má to vôbec nejaký praktický úžitok pre náš každodenný život?

Prihlásenie: 
E-mail asociovaný s touto registráciou

Pridať komentár