Zemiansky mlyn

Objednať priestor pre podujatie

Stredisko alternatívneho vzdelávania

História Zemianskeho mlyna vo Vrbovciach siaha až 200 rokov do minulosti, kedy plne funkčný mlel zrno pre široké okolie. Charakter starého mlyna sa zachoval dodnes. Je to jeden z dvanástich pôvodných mlynov v oblasti. Jeho čiastočne zrekonštruované priestory sa pomaly menia v atmosférické vzdelávacie a ekologické centrum, miesto pre relax a alternatívny životný štýl.

Rekonštrukcia, ktorá začala už v roku 2009, má za úlohu zachovať a zveľadiť budovu mlyna, s ambíciou osadiť nové koleso a opäť sfunkčniť mlynskú technológiu. Okrem toho však rekonštrukcia interiérov prináša aj vytvorenie zariadenia pre vzdelávanie a relax. História miesta sa tu snúbi s myslením súčasnosti v podobe alternatívneho centra.

Zemiansky Mlyn slúži ako ukážka modelových prístupov hospodárenia, prepojenia tradičných a moderných prístupov k energiám a jeho priestory sú k dispozícii na prenájom pre podujatia, workshopy, kurzy a iné aktivity, ktoré vnímame ako zmysluplné a hodnotné. Snažíme sa do krásneho prostredia Bielych Karpát sústrediť aktivity zamerané na vedomý a zodpovedný prístup k prírode, k ľuďom i k seba samému, spoznávanie vlastných tradícií, dejín a kultúry, čím chceme nadviazať na najlepšie tradície regiónu Myjavska a severozápadného Záhoria. Habánsky zmysel pre spolupatričnosť a svojpomocné spolky sedliakov na jednej strane a samostatnosť a slobodného ducha Myjavy na strane druhej..

V posledných rokoch sme na mlyne zrealizovali prvé projekty, ktoré oživili tento staronový priestor. Zorganizovali sme  napr. Letnú školu remesiel či Konopnú brigádu. U nás môžete vidieť a zažiť, že sa to dá aj inak.